ED rázógépes rendszer

ELEKTRO-DINAMIKAI RÁZÓGÉPES RENDSZER

Parametrizálhatóságuk végett az elektrodinamikus rázógépek előnyösek változó feladatokhoz, sőt, a legmagasabb frekvenciákat is csak ezzel a technológiával lehetséges előállítani. Azonban korlátok vannak az erőtartományban, melyeken már csak a szervo-hidraulikai rázógépekkel lehet túllépni. Az összefüggéseket igen látványosan a következő ábra illusztrálja.

 

 

Hogyan működik_ED-shaker - elektro-dinamikai

A rázógép-típusok általános alkalmazási korlátjai

A ELEKTRO-DINAMIKAI RÁZÓGÉPES RENDSZER ELEMEI

Egy elektro-dinamikai rázógéprendszer nem csak a mozgó armatúrát magában foglaló rázógépből áll. Néhány további berendezés is szükséges ahhoz, hogy létrejöjjön a teszttárgy bevizsgálásához szükséges mechanikai gerjesztés. A kívánt jelformát (pontosabban: a rázógép viselkedésének kompenzálása érdekében „korrigált” jelet) egy ún. vezérlőegység adja át a teljesítmény-erősítőnek. Az pedig ezt a jelet (vezérlőjelet) lineárisan felerősíti, hogy így előálljon a rázógép mozgatásához szükséges, nagy teljesítményű jel. A rázógép eme hatásra mozgásba lendül, megmozgatva a teszttárgyat, valamint vesztességhőt termel. A vesztességhő elvitelre a hűtőrendszer (léghűtés vagy vízhűtés) szolgál.

Kis teljesítményű rázógépek

Az indukció nem szükséges az állandó mágneses rázógépek esetében. Azonban az állandómágnes által létrehozható erő nem teszi lehetővé nagy tárgysúlyú testek magas frekvenciájú mozgatását ellátó rázógépek létrehozását.

Ilyen rázógépeket elsősorban oktatási vagy kutatási intézményekben, valamint kalibráló laboratóriumokban találunk.

 

elektrodinamikus modál

Rázógépek modálanalízishez

Közepes teljesítményű rázógépek

Ezeket az elektrodinamikus rázógépeket közepes súlyú tárgyak rezgésvizsgálatára alkalmazhatjuk, hűtésükre elegendő ventilátoros szellőzés, ennek megfelelően léghűtéses elektrodinamikus rázógépnek is nevezzük ezeket a típusokat.
elektrodinamikus kis

Léghűtéses elektrodinamikus rázógép

Nagy teljesítményű rázógépek

A nagy teljesítményű elektrodinamikus rázógép tekercseinek hűtését vízhűtéssel kell megoldani, ugyanis a nagy gyorsulások és/vagy nagy mozgatandó tömegek olyan energiasűrűséghez vezetnek, hogy az ezekkel járó veszteséghőt levegőhűtéssel már nem lehet elvinni.

 

elektrodinamikus víz

Vízhűtéses elektrodinamikus rázógép rázóasztallal

A RÁZÓGÉP MAGA

A géptestben (állórészben) lévő két tekerccsel történik annak az elektromágneses mezőnek a létrehozása, mely egyrészt az armatúratekercsben indukált feszültséget, másrészt az armatúra elmozdításához szükséges erőt ébreszti. Ehhez természetesen kell az armatúrában folyó áram révén létrejövő elektromágneses mező is. A kettő kölcsönhatása felel az erők létrejöttéért.

Az így keletkező erő nagysága a mágneses fluxussal lesz arányos. Azonban a rázógépekben jellemzően nagyobb tömegű huzalozott tekercsek találhatók, hogy nagyobb tömegeket is képesek legyenek megmozgatni.

Hogyan működik_ED-shaker2 - elektro-dinamikaii

Elektrodinamikus rázógép tipikus felépítése

 

A tesztelni kívánt tárgyat jellemzően csavaros rögzítéssel illesztik az armatúrára. Bizonyos rázógépek cserélhető armatúrával rendelkeznek. Kis átmérőjű armatúrát használhat nagy rezgéssebességet igénylő tesztekre, míg az átlagnál jóval nagyobb átmérőjű armatúrát arra a célra, ha relatíve nagy tömegű teszttárgyat kell rögzíteni. Amennyiben nem cserélhető az armatúra, a tárgyfelszereléshez rendelkezésre álló felületet bővítőadapterrel (expanderrel) szokás megnövelni. Ugyanezzel a névvel illetik egyébként a csatolóadaptert is, mely a rázógépet a rázóasztallal (csúszóasztallal) köti össze.

 

Amennyiben klímakamrás alkalmazásról van szó, akkor a rázógép hőszigetelő réteggel megvédendő. Ennek tipikus felhelyezési helye maga az armatúra felülete vagy a bővítőadapter (expander) teteje.

 

Hogyan működik_ED-shaker3 - elektro-dinamikaii

Expander az armatúra szerelési felületének növeléséhez

Rázógépek világa