Gyakorlati alkalmazás

GYAKORLATI ALKALMAZÁS

A következő néhány sorban egy gyakorlati példa segítségével kerül bemutatásra a kurtózis vezérlés és a fáradásos törés spektrum által kínált mérési segítség.

A teljesítmény sűrűség spektrum (PSD) bemutatása céljából egy kísérlet került elvégzésre. Melynek során 66 db, egyenként 75W teljesítményű izzót vizsgáltak különböző kurtózis vezérlések mellett az élettartam megállapítása céljából. A kísérlet során a különböző vezérlések mellett, különböző időtartamok teltek el, míg az izzóban szálszakadás nem következett be.

 

 

 

Számolás módja

kurtószis = 3 átlagos meghibásodási idő 56,2 perc (3400 s), kurtózis = 5 átlagos meghibásodási idő 14 perc (840 s) és kurtózis = 7 vezérlés mellett az átlagos meghibásodási idő 6,7 perc (400 s). 

 

Kurtózis szintje - Gyakorlati alkalmazás

Izzó meghibásodási idejének befolyásolása a kurtózis szintjével

Fáradásos törés spektrum izzóvizsgálathoz - Gyakorlati alkalmazás

Fáradásos törés spektrum izzóvizsgálathoz

 

Azonos kurtózis szintek felhasználásával MATLAB-ban a WAFO nevű kiegészítő segítségével el lett készítve a fáradásos törés spektrum. Az alábbi ábrán látható ennek az eredmény, melyben szintén megállapítható, hogy a magasabb kurtózis szint nagyobb faktorú meghibásodási esetszámot eredményezett.

Az előző kísérletek adataira alapozva el lehet készíteni egy modell számítást, hogy hogyan fog alakulni a meghibásodások esetszáma az alkalmazott kurtózis szintek mellett különböző átviteli frekvenciákkal. Ennek az elméleti számításnak az eredményi láthatók az alábbi táblázatban.

K = 3 (másodperc)

K = 6 (másodperc)

K = 7 (másodperc)

Eredeti adatok

3400

840

400

TF = 1000 Hz

-

1050

436

TF = 100 Hz

-

945

337

TF = 10 Hz

-

190

77

Eredeti adatok és modellszámításai a különböző átviteli frekvenciákkal

KONKLÚZIÓ

Elmondható, hogy egy releváns kurtózis vezérléssel a fáradásos törés spektrumban növelni tudjuk a rezgésgyorsulás-csúcsokat. A kulcs, amivel az egész spektrumra vonatkozó csúcsnövekedést előidézhetjük az átviteli frekvencia csökkentése. Ugyanis a csökkentett átviteli frekvenciával végzett kísérletek során bebizonyosodott, hogy relevánsabb eredmények érhetőek el azonos kurtózis szintek mellett, mint a magas frekvenciákon. Következésképpen a fáradásos törés spektrum sokkal jobban reprezentálja a gyakorlatban bekövetkező meghibásodásokat.

 

 

Gyakorlati alkalmazás forrás

 http://www.vibrationresearch.com/university/the-fatigue-damage-spectrum-and-kurtosis-control/

Rázógépek világa