Bevezetés

MIRE HASZNÁLHATÓ?

A valóságban nagyon sok gép, gépelem, géptartozék stb. ki van téve rezgéseknek, vagy saját maga rezgéseket gerjeszt.

A megoldás a rázógépek alkalmazása: pontosan ismert irányban, definiált jelformával, amplitúdóval és frekvenciával történik meg a vizsgálandó tárgy gerjesztése. Mindez laboratóriumi körülmények között, ellenőrizhetően (sok mérési, regisztrálási lehetőséggel), megismételhetően és más környezeti hatásoktól elválasztható módon.

 

A rázógépek felépítésük illetve a rázási erőt kifejtő elem jellegénél fogva megkülönböztethetjük. Az alapkategorizálás a következő:

  • mechanikai rendszerek

  • elektromechanikai rendszerek

  • szervo-hidraulikai rendszerek

A gerjesztőgépek (rázógépek) szükségessége

Gépészeti és elektronikus alkatrészek vagy szerelési egységek, sőt egész járművek vagy repülőgépek rezgéstani problémáinak vizsgálatára szokás gerjesztőgépet - rázógépet (shaker) vagy rázóasztalt - alkalmazni.

Élettartam-teszteket vagy zaj+rezgés szempontú kényelmi tényezőre vonatkozású vizsgálatokat (ún. NVH-vizsgálatokat) is rázógéppel szokás véghez vinni.

Szervo-hidraulikai rendszerek

A mindennapokban számtalan helyen találkozunk rezgésekkel, elég a tömegközlekedésre vagy az épületek biztonságára nézve az egymásra való hatást, illetve a földtani hatásokkal (földrengésekkel) kapcsolatos tartósság vizsgálatokra gondolni. Ehhez nagy elmozdulásos, alacsony frekvenciás rezgéseket, több-szabadságfokú elmozdulásokat kell tudni szimulálni, ami mechanikai vagy a később bemutatásra kerülő elektrodinamikai rendszerekkel - főleg nagy tömegű teszttárgyak esetében - nehezen vagy egyáltalán nem valósíthatók meg. Ez a szervo-hidraulikai rendszerek világa.

A szükséges erőhatások kifejtéséhez nagy nyomású hidraulikahengerek szolgálnak, melyek megfelelő buffertartályról táplálva és speciális vezérlőszelepekkel ellátva akár jelalakra szabályozott mozgásokra képesek. Azok legalsóbb frekvenciája akár a 0 Hz frekvenciáját is megközelítheti a teljes erőhatás biztosítása mellett.

Állandó mágneses és elektrodinamikus rázógépek

Az elektrodinamikus rázógépek felépítése sok hasonlóságot mutat egy hétköznapi hangszóróéhoz, de szemmel láthatóan robusztusabbak. A rázógép lelke egy fixen szerelt állórésztekercs, mely üregében helyezkedik el a mozgó armatúra tekercse. Az állórésztekercsen keresztül folyó áram az armatúratekercsben feszültséget indukál. Önmaga rövidzárlata miatt az armatúratekercsben is áram folyik az indukált feszültség nyomán, így mindkét tekercs körül ellentétes polaritású elektromágneses tér jön létre. Ez pedig előidézi az armatúra tekercs-középtengely irányában történő elmozduláshoz szükséges erőt.

Mechanikai gerjesztőgép

A mechanikai rázógépek általában célgépek egy-egy bizonyos gerjesztés előállítására. Lehet ez szinuszos gerjesztés, ütésimpulzus vagy akármilyen más jelforma. Általában az előállított gerjesztés csak nagyon kevés paraméterben változtatható.

TOVÁBBI KÉRDÉSE VAN?

Rázógépek világa